Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

O GEN-I / O NAS / VODSTVO

O nas

PREDSEDNIK UPRAVE

Maks Helbl

Strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami na pravnem področju je že v svoji diplomski nalogi z naslovom Liberalizacije naravnih monopolov v Evropski uniji s poudarkom na liberalizaciji trgov z električno energijo nakazal področje svoje poklicne poti. Za svoje diplomsko delo je prejel nagrado za najboljše diplomsko delo na temo Evropske unije in vključevanja Slovenije v EU. Civilno in gospodarsko pravo sta oblikovala njegovo karierno pot na Pravni fakulteti v Mariboru in mariborskem višjem sodišču, preden se je leta 2007 zaposlil v družbi GEN-I kot pravnik, specializiran za področje trgovanja in prodaje električne energije. Že v istem letu je prevzel vodenje pravne službe GEN-I, leta 2017 pa je postal direktor celotnega pravnega področja.

Kot vodja in kasneje direktor enega od ključnih področij za nastopanje GEN-I na trgu je že v prvih letih delovanja v družbi prevzel odgovornost nosilca razvoja pravnega področja družbe in odgovornost za korporativno upravljanje skupine GEN-I. Pod njegovim vodstvom so bili izpeljani ključni strateški projekti tako s pravnega področja kot področja regulative in skladnosti poslovanja skupine GEN-I na vseh segmentih delovanja in vseh regulatornih področjih v domačem in mednarodnem okolju. Zaslužen je za vzpostavitev potrebne pravne infrastrukture za delovanje skupine GEN-I na kar 22 tujih trgih. Strokovnost in izjemne izkušnje na pravnem področju bodo viden doprinos pri vodenju družbe.

ČLAN UPRAVE

Dr. Igor Koprivnikar, MBA

Energetski strokovnjak z dolgoletnimi korporativnimi izkušnjami vodenja, zlasti s področja trgovanja z energenti in delovanja energetskih trgov. Ima bogato strokovno znanje na področju poslovnega razvoja in financ ter je odličen poznavalec tržnih mehanizmov in modelov trgovanja z energijo. Diplomiral je leta 1999 na Fakulteti naravoslovnih znanosti Tehnične univerze v Gradcu, leta 2002 pa doktoriral iz nuklearne fizike na Inštitutu za teoretično fiziko iste univerze. Sodeloval je s številnimi znanstvenimi inštituti po svetu. V obdobju od 2002 do 2004 je imel ključno vlogo pri razvoju avstrijske energetske borze EXAA.

V GEN-I, d.o.o. se je zaposlil ob njegovi ustanovitvi leta 2004. Zasnoval je temelje poslovnega modela za mednarodno in čezmejno trgovanje z električno energijo in ga v nadaljnjih letih tudi nadgradil. Od 2005 do 2021 je tri mandate zasedal mesto člana uprave, pristojnega za trgovanje, finančno in pravno področje Skupine GEN-I. V letu 2018 je svoje vodstvene sposobnosti dodatno okrepil z diplomo MBA na prestižni univerzi Chicago Booth School of Business in s tem razširil svoje kompetence na področjih vodenja, financ in kapitalskih trgov. Od februarja 2022 do februarja 2023 je bil predsednik uprave družbe GEN-I. Hkrati je v preteklem obdobju opravljal tudi funkcijo direktorja posameznih hčerinskih družb Skupine GEN-I v tujini.

ČLAN UPRAVE

Sandi Kavalič

Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, ki ga ob strokovnem znanju odlikuje sposobnost povezovanja tudi na videz najbolj nasprotujočih si idej, se je takoj po končanem študiju elektrotehnike zaposlil v GEN-I in se po letu dela kot analitik usmeril na področje tržnih tveganj, katerega vodenje je prevzel leta 2016. Visoka stopnja dovzetnosti za spremembe in visoka motivacija sta pripomogli k pridobivanju izjemnega strokovnega tehnološkega znanja, ki ga pri svojem delu dopolnjuje s širokim naborom vodstvenih, mentorskih in pogajalskih spretnosti.

Kot vodja Službe za upravljanje s tveganji je v GEN-I prevzel odgovornost za obvladovanje tveganj skupine in z njimi povezanih strategij poslovanja. Ob tem ima eno od ključnih vlog pri snovanju inovativnih poslovnih modelov, povezanih z zeleno preobrazbo. V družbi med drugim opravlja funkcijo predsednika kreditnega odbora in predsednika odbora za obvladovanje tržnih tveganj, poleg tega je energetski svetovalec EU komisiji in član delovne skupine »Investors dialogue on energy services« po izboru PWC.

ČLAN UPRAVE

Primož Stropnik

Vodja upravljanja proizvodnega portfelja Skupine GEN v družbi GEN energija d.o.o. že več kot 15 let skrbi za nenehen razvoj funkcije prodaje sistemskih storitev in električne energije na veleprodajnem trgu ter optimizacije portfelja. Svojo poklicno pot je začel v Termoelektrarni Brestanica d.o.o., kjer se je zaposlil po končanem univerzitetnem študiju ekonomije in že leta 2002 z diplomskim delom Podjetniški učinki liberalizacije trga električne energije nakazal svojo poklicno usmerjenost, kateri sledi še danes.

Poleg članstva v nadzornih svetih proizvodnih družb v Skupini GEN si je poklicne izkušnje nabiral tudi v delovnih skupinah programa razgradnje in analizi dolgoročnega obratovanja Nuklearne elektrarne Krško. Kot član uprave družbe GEN-I d.o.o. je odgovoren za nadzor nad izvajanjem Krovne pogodbe o nakupu in prodaji električne energije, sklenjene med družbo GEN-I d.o.o. in družbo GEN energija d.o.o.

Scroll