Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

PODJETJA / ELEKTRIČNA ENERGIJA / ARHIV

Arhiv

Arhiv splošnih pogojev

Splošni pogoji družbe GEN-I. d.o.o. za oskrbo srednjih poslovnih odjemalcev – veljavni od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022

Splošni pogoji družbe GEN-I. d.o.o. za oskrbo srednjih poslovnih odjemalcev – veljajo do vključno dne 30. 4. 2022

Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo električne energije malim poslovnim odjemalcem - veljavni do vključno 9. 1. 2022

Splošni pogoji družbe GEN-I. d.o.o. za oskrbo srednjih poslovnih odjemalcev – veljavni do vključno dne 31. 07. 2020

Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za oskrbo manjših poslovnih odjemalcev za električno energijo  - veljavni do vključno 31. 5. 2014

 

Arhiv cenikov

Cene tarif na Rednem ceniku električne energije za male poslovne odjemalce, veljavne od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2023

Cene tarif od 1. 11. 2022 (€/kWh)* brez DDV z 22% DDV
Višja tarifa (VT) 0,13800 0,16836
Manjša tarifa (MT) 0,09900 0,12078
Enotna tarifa (ET) 0,12400 0,15128
Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)* brez DDV z 22% DDV
Mesečno nadomestilo* 1,99 2,43
Znižano mesečno nadomestilo ob koriščenju EKO popusta (€/merilno mesto/mesec)* 0,99 1,21

*Cene posamezne tarife VT, MT, ET veljajo od 1. 11. 2022 dalje. Navedene cene veljajo do spremembe.

 

 

Cene tarif na Rednem ceniku električne energije za samooskrbo malih poslovnih odjemalcev, veljavne od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2023

Cenik samooskrba (€/kWh)* brez DDV z 22% DDV
Enotna tarifa (ET) 0,12400 0,15128
Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)* 0,95 1,16

* Od 1. 1. 2021 naprej vsem odjemalcem na Rednem ceniku električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev dobavljamo elektriko iz 100 % sončne energije. Cenik velja od 1. 11. 2022 dalje in velja do začetka veljave novega rednega cenika. Mesečno nadomestilo je namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja GEN-I.

 

Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce – julij22, veljaven od 8. 7. 2022 do 31. 12. 2023

Redne cene po tarifah (€/kWh)* brez DDV z 22% DDV
Višja tarifa (VT) 0,14990 0,18288
Manjša tarifa (MT) 0,11690 0,14262
Enotna tarifa (ET) 0,13990 0,17068
Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)* brez DDV z 22% DDV
Mesečno nadomestilo* 1,99 2,43
Znižano mesečno nadomestilo ob koriščenju EKO popusta (€/merilno mesto/mesec)* 0,99 1,21

 

 

Cene tarif na Rednem ceniku električne energije za male poslovne odjemalce, veljavne od 1. 7. 2022 do 31. 10. 2022

Cene tarif od 1. 7. 2022 do 31. 10. 2022 (€/kWh)* brez DDV z 22 % DDV
Višja tarifa (VT) 0,11399 0,13907
Manjša tarifa (MT) 0,08999 0,10979
Enotna tarifa (ET) 0,10799 0,13175
Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)* brez DDV z 22 % DDV
Mesečno nadomestilo* 1,99 2,43
Znižano mesečno nadomestilo ob koriščenju EKO popusta (€/merilno mesto/mesec)* 0,99 1,21

*Cene posamezne tarife VT, MT, ET veljajo od 1. 7. 2022 do 31. 10. 2022.

 

Cene tarif na Rednem ceniku električne energije za samooskrbo malih poslovnih odjemalcev, veljavne od 1. 8. 2022 do 31. 10. 2022

Cenik samooskrba (€/kWh)* brez DDV z 9,5 % DDV** z 22 % DDV
Enotna tarifa (ET) 0,07999 0,08759 0,09759
Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)* 0,95 - 1,16

* Od 1. 1. 2021 naprej vsem odjemalcem na Rednem ceniku električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev dobavljamo elektriko iz 100 % sončne energije. Cenik velja od 1. 5. 2017 dalje in velja do začetka veljave novega rednega cenika. Mesečno nadomestilo je namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja GEN-I.
** V skladu z Zakonom o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (Ur. l. RS, št. 114/2022, z dne 31. 8. 2022) se DDV za dobave energenta (električne energije, zemeljskega plina) ter z dobavo povezane dajatve in prispevke v obdobju od 1. 9. 2022 do vključno 31. 5. 2023 obračunava in plačuje po davčni stopnji 9,5 %. Po izteku navedenega obdobja zakonsko znižane davčne stopnje velja davčna stopnja v višini 22 % oziroma zakonsko predpisana stopnja.

 

Cene tarif na rednem ceniku električne energije za samooskrbo malih poslovnih odjemalcev, veljavne od 1. 5. 2017 do 31. 7. 2022

Cenik samooskrba (€/kWh) brez DDV
Enotna tarifa (ET) 0,04765
Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec) 0,95

 

 

Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce do 30. 6. 2022

Spodaj navedene cene za male poslovne odjemalce veljajo od 1. 2. 2022 do vključno 30. 6. 2022.

Redne cene po tarifah (€/kWh)* brez DDV
Višja tarifa (VT) 0,08899
Manjša tarifa (MT) 0,06969
Enotna tarifa (ET) 0,08249
Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)* 1,99
Znižano mesečno nadomestilo ob koriščenju EKO popusta (€/merilno mesto/mesec)* 0,99

*Cene posamezne tarife VT, MT, ET veljajo od 1. 2. 2022 do vključno 30. 6. 2022.

 

 

Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce od  31. 3. 2019 do 31. 1. 2022

Cene tarif do 31. 1. 2022* VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh) Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)** nižano mesečno nadomestilo
ob koriščenju EKO popusta
(€/merilno mesto/mesec)
cena brez DDV 0,06999 0,05499 0,06499 1,99 0,99

* Cene posamezne tarife VT, MT, ET veljajo od 1. 4. 2019 do vključno 31. 1. 2022.
** Mesečno nadomestilo se na Rednem ceniku električne energije za male poslovne odjemalce uveljavlja s 1. 8. 2021.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika za podjetnike 2020" 

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika za podjetnike 2020" si lahko preberete tukaj.

 

Znižanje cen med 1. marcem in 31. majem 2020

GEN-I je vsem svojim malim poslovnim odjemalcem, vključenim na Redni cenik v obdobju med 1. marcem in 31. majem 2020 znižal cene VT, MT in ET za 15 %. S to pocenitvijo GEN-I kot prvi dobavitelj elektrike v Republiki Sloveniji poleg ukrepov Vlade RS in Agencije za energijo, da se odjemalce, uvrščene v odjemno skupino NN brez merjenja moči v navedenem obdobju oprosti plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek za SPTE in OVE) ter tarifne postavke za obračunsko moč, dodatno prispeval še k nižjim stroškom položnic za električno energijo svojih odjemalcev.

Cene tarif od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020 z vključenim 15 % popustom** VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05949 0,04674 0,05524

**Redni cenik za dobave v obdobju od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020 vključuje 15 % popust na cene posamezne tarife VT, MT, ET za vse male poslovne odjemalce, ki so vključeni v Redni cenik. Dobave od 1. 6. 2020 dalje se zaračunavajo po tem Rednem ceniku brez popusta.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika za podjetnike 2019"

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika za podjetnike 2019" si lahko preberete tukaj.

 

Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce od 1. 12. 2016 do 31. 3. 2019

VT (€/kWh brez DDV) MT (€/kWh brez DDV) ET (€/kWh brez DDV)
0,05870 0,03885 0,05200

Vse cene veljajo samo za električno energijo in ne vključujejo DDV, trošarine, dajatev za uporabo omrežja ter drugih prispevkov, predpisanih s strani države.

 

Redni cenik za male poslovne odjemalce od 1. 7. 2014 do 30. 11. 2016

VT (€/kWh brez DDV) MT (€/kWh brez DDV) ET (€/kWh brez DDV)
0,05949 0,03899 0,05249

Cene električne energije v ceniku ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV), trošarine, stroškov za uporabo elektroenergetskih omrežij ter drugih dajatev, določenih s strani države, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

 

Akcijski cenik "Genialno poceni za podjetnike 2015"

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Genialno poceni za podjetnike 2015" si lahko preberete tukaj.

 

Redni cenik električne energije za samooskrbo malih poslovnih odjemalcev od 1. 12. 2016 do 30. 4. 2017

Cenik samooskrba ET (€/kWh) Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)
cena brez DDV 0,04775 0,99

* Skladno s SP cene iz te tabele ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja in drugih javnih dajatev predpisanih s strani države.  

 

Redni cenik za male poslovne odjemalce od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014

VT (€/kWh brez DDV) MT (€/kWh brez DDV) ET (€/kWh brez DDV)
0,05999 0,03999  0,05299 

Cene električne energije v ceniku ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV), trošarine, stroškov za uporabo elektroenergetskih omrežij ter drugih dajatev, določenih s strani države, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

 

Redni cenik za male poslovne odjemalce od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

VT (€/kWh brez DDV) MT (€/kWh brez DDV) ET (€/kWh brez DDV)
0,07399 0,04999 0,06199

Cene električne energije v ceniku ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV), trošarine, stroškov za uporabo elektroenergetskih omrežij ter drugih dajatev, določenih s strani države, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.   

Scroll