Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

PODJETJA / ELEKTRIČNA ENERGIJA / CENIKI IN AKCIJE / BREZSKRBNA REŠITEV ZA PODJETNE DO 31. 12. 2026

Brezskrbna rešitev za podjetne do 31. 12. 2026

Akcijski cenik električne energije za male poslovne odjemalce - velja za obstoječe in nove kupce od 1. 3. 2024 do 31. 12. 2026.

Navedeni cenik in cene veljajo za nove in obstoječe kupce - male poslovne odjemalce električne energije na nizki napetosti, ki niso gospodinjski odjemalec in imajo priključno moč enako ali manjšo od 43 kW (in ne za potrebe oskrbe skupnih delov večstanovanjskih stavb z električno energijo), ki v času trajanja akcije – od 26. 2. 2024 do 26. 4. 2024 (PODALJŠANO DO 26. 6. 2024), veljavno pristopijo k akciji in izpolnijo vse pogoje, skladno z določili Vsebine in pogojev za sodelovanje novih in obstoječih kupcev električne energije v navedeni akciji (v nadaljevanju: Vsebina in pogoji akcije), ki so dostopni tukaj.

Spodaj navedeni cenik in akcijske cene veljajo od vključno 1. 3. 2024 do vključno 31. 12. 2026 in se novim in obstoječim kupcem pričnejo upoštevati in obračunavati skladno z določili Vsebine in pogojev akcije. Po izteku tega obdobja prodajalec kupcem obračunava dobavljeno električno energijo po vsakokrat veljavnem Rednem ceniku električne energije za male poslovne odjemalce in Splošnimi pogoji ter sklenjeno Pogodbo o dobavi električne energije malemu poslovnemu odjemalcu. 

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

Akcijske cene po tarifah (€/kWh) brez DDV z 22% DDV
Višja tarifa (VT) 0,12495 0,15244
Manjša tarifa (MT) 0,10795 0,13170
Enotna tarifa (ET) 0,11795 0,14390
Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)* brez DDV z 22% DDV
Mesečno nadomestilo* 1,99 2,43
Znižano mesečno nadomestilo ob koriščenju EKO popusta (€/merilno mesto/mesec)* 0,99 1,21

*Mesečno nadomestilo je namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja GEN-I.

Izbira vira energije

Pri GEN-I vam dobavljamo izključno elektriko brez CO2. Naša prva izbira med viri je 100 % sončna energija, vi pa se lahko odločite tudi za vodno ali brezogljično jedrsko energijo. Za posamezno merilno mesto je mogoče izbrati le en vir energije.

 


Cena dodatka za izbiro vira energije brez DDV z 22% DDV
100 % Sonce** (€/merilno mesto/mesec) 0,82 1,00
100 % Voda** (€/merilno mesto/mesec) 0,82 1,00
100 % Jedrska energija (€/merilno mesto/mesec) 0,00 0,00

 

 

Prihranite z izbiro računa v elektronski obliki

Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun v portal Moj GEN-I ali kot e-račun v spletno banko), vam bomo vsak mesec priznali EKO popust v višini 1,00 € brez DDV (1,22 € z DDV) in vam tako za polovico znižali strošek mesečnega nadomestila.

Pojasnilo tarif

Cene tarif na vseh cenikih, objavljenih na tej strani, ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Čas trajanja posamezne tarifne postavke VT, MT in ET je opredeljen v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja Agencija za energijo.

Skladno z določili Vsebine in pogojev akcije, si Prodajalec pridržuje pravico do izvedbe predčasnega zaključka trajanja te akcije in/ali do spremembe pogojev in določil akcije ter upoštevanja akcijske ugodnosti.

Scroll