Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

PODPORA / ELEKTRIČNA ENERGIJA / RAČUNI IN PLAČILA

Računi in plačila

Spoznajte svoj račun za električno energijo.

Vas zanima kako je sestavljen vaš račun za elektriko in kaj pomenijo določene postavke?

Poglejte si razlago računa, ki na enostaven način pojasni celoten račun za elektriko.

 

Račun za električno energijo izdamo med 5. in 15. dnem v mesecu za preteklo enomesečno obdobje. Ko so ti računi pripravljeni, jih pošljemo zunanjemu izvajalcu, da jih natisne in preda Pošti Slovenije, d.o.o., ki jih dostavi najkasneje v treh delovnih dneh po prevzemu. Digitalno izdane račune pa takoj po izdaji naložimo v vašo spletno banko ali na portal Moj GEN-I, istočasno ga prejmete tudi na elektronski naslov.

Prednost digitalnega prejemanja računov je, da praviloma ni zamika med datumom izstavitve računa (dobavitelj) in datumom prejema računa (stranka), medtem ko je pri fizićnem prejemanju potrebno datumu izstavitve računa (dobavitelj) dodati vsaj še 3,5 ali več delovnih dni za dostavo s strani Pošte Slovenije (odvisno od vikendov, praznikov in drugih dela prostih dni).

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Račun lahko poravnate prek različnih bančnih poti (spletna banka, prek SEPA direktne obremenitve – trajnik) ali na izbranem mestu za fizično plačilo položnic. Svetujemo vam, da si na portalu Moj GEN-I uredite brezskrbno plačevanje preko trajnika. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Za prejemanje računov v elektronski obliki prek portala Moj GEN-I vas na določenih cenikih nagradimo z EKO popustom, ki za polovico zniža znesek mesečnega nadomestila. EKO popust znaša 1,22 EUR z DDV za vsako posamezno merilno mesto. Prejemanje računov v elektronski obliki si lahko enostavno uredite v portalu Moj GEN-I. Znotraj nastavitev merilnega mesta označite, da želite prejemati račune v PDF obliki.   

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Seveda. Odločite se lahko za prejemanje skupnega računa za električno energijo in zemeljski plin, če je podpisnik pogodbe za oba energenta enak. Tako si zagotovite večjo preglednost nad stroški in prihranite pri provizijah za plačilo položnic. Prejemanje skupnega računa si lahko enostavno uredite na portalu Moj GEN-I znotraj profila v razdelku »Računi«. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Preverite račun, ali na njem piše PAVŠAL ali OBRAČUN DEJANSKE PORABE.

V primeru, da se račun nanaša na ocenjeno porabo (pavšal), je na drugi strani računa, pod podatki merilnega mesta, zapisana beseda PAVŠAL (ob oznakah za dobavo energije po različnih tarifah (VT in MT ali ET) prav tako ni navedenih števčnih stanj, temveč je namesto številk tu oznaka *).

Če prejemate račun glede na dejansko porabo, je na drugi strani računa, pod podatki merilnega mesta, zapisano OBRAČUN DEJANSKE PORABE (ob oznakah za energijo po različnih tarifah (VT in MT ali ET) so navedena začetna in končna števčna stanja).

Za lažje razumevanje računa za električno enerijo si poglejte našo razlago računa

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Trajnik lahko preprosto uredite na portalu Moj GEN-I. Če portala še ne uporabljate, vam svetujemo, da svoj uporabniški račun ustvarite še danes. Portal ponuja številne prednosti digitalnega poslovanja, kot so pregled nad porabo in plačili, hitra oddaja števčnega stanja, enostavna komunikacija z našimi svetovalci, spremljanje akcijskih ponudb in še mnogo več.  

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Če imate urejeno daljinsko odčitavanje ali sami redno mesečno sporočate števčno stanje, se poračun ne izvede, saj plačujete po dejanski porabi. Če pa stanja ne sporočate oziroma nimate urejenega daljinskega odčitavanja, se poračun izvede enkrat letno, hkrati z letnim popisom števca, ki ga izvede distribucijski operater (tj. lokalni elektro).

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Za podrobnejše razumevanje vašega računa za električno energijo si preberite našo razlago računa, ki na enostaven in jasen način razlaga, kako je račun sestavljen in kaj pomenijo določene postavke na računu. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Za spremembo višine pavšala nam prek portala Moj GEN-I sporočite naslednje podatke:

  • številko merilnega mesta ali št. pogodbe,
  • višino želenega pavšala (v EUR ali kWh),
  • podatek, do kdaj želite, da sprememba višine pavšala velja (do naslednjega sporočenega števčnega stanja ali do vašega preklica).

Če pa želite, da se poraba poračuna za preteklo obdobje, nam sporočite števčno stanje in poslali vam bomo poračun.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Podatek o tem najdete na svojem računu. Če imate na računu zapisano Električna energija ET, to pomeni, da vaš števec beleži porabo po enotni tarifi. Če pa imate zapisano Električna energija VT in Električna energija MT, to pomeni, da vaš števec upošteva porabo po visoki in manjši tarifi (poceni tok). V tem primeru imate upoštevan »poceni tok«.  

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Reklamacijo je treba podati v pisni obliki, in sicer prek portala Moj GEN-I ali na naš elektronski naslov elektrika@gen-i.si

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

V izogib odklopu morate poravnati vse že zapadle odprte račune najkasneje do datuma zapadlosti zadnjega opomina. V nasprotnem primeru obvestimo sistemskega operaterja, ki vam posreduje obvestilo s predvidenim datumom odklopa. Svetujemo vam, da obvestilo pozorno preberete, saj vsebuje za vas pomembne informacije, ki se nanašajo na predvideni odklop.

Priporočamo vam tudi, da redno spremljate svojo porabo prek portala Moj GEN-I in si preberete naše nasvete za prihranek, s katerimi lahko privarčujete pri porabi električne energije in nekoliko znižate strošek električne energije.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Seveda, za račune glede na vašo dejansko porabo nam enkrat mesečno, na zadnji dan v mesecu ali najkasneje do 3. dne naslednjega meseca, sporočite števčno stanje. Stanje najlažje oddate prek portala Moj GEN-I ali s SMS sporočilom. Navodila za oddajo števčnega stanja najdete tukaj.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Določene postavke so zakonsko predpisane. GEN-I kot dobavitelj električne energije lahko vpliva le na ceno električne energije, druge postavke na računu pa predpisujeta Vlada Republike Slovenije in Agencija za energijo. Te postavke so pri vseh dobaviteljih enake, in sicer:  

  • uporaba elektroenergetskega omrežja (omrežnina), 
  • prispevek za SPTE in OVE (po 377. členu EZ-1), 
  • prispevek za PEU (po 317. členu EZ-1), 
  • trošarina. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Svetujemo vam, da prek portala Moj GEN-I redno spremljate svojo porabo in ugotovite, v katerih mesecih imate višjo porabo. Na ta način boste vedeli, kdaj lahko pri porabi električne energije največ prihranite. Preberite si tudi naše nasvete za prihranek, ki vsebujejo praktične napotke, kako privarčevati pri porabi električne energije. 

 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Za vračilo dobropisa nam prek portala Moj GEN-I posredujte naslednje podatke:

  • številko vašega merilnega mesta, številko kupca ali številko pogodbe,
  • ime, priimek in naslov podpisnika pogodbe, ki je nosilec transakcijskega računa,
  • številko transakcijskega računa.

Če portala ne uporabljate, nam lahko zgoraj navedene podatke posredujete na elektronski naslov elektrika@gen-i.si. Po prejemu zgoraj navedenih informacij bomo na transakcijski račun podpisnika pogodbe izvedli vračilo dobroimetja.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne
Scroll