Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

VAŠA NOVA SAMOOSKRBNA REŠITEV

Vaša nova
samooskrbna rešitev

Konec NET meteringa, začetek nove dobe.

Lastnikom sončnih elektrarn z novo obračunsko shemo omogočamo odkup viškov proizvedene energije v obliki dobropisa.

Sončna elektrarna se še vedno izplača

Po zaključku sheme NET metering so se začeli pojavljati dvomi, ali se bodo takšne investicije v prihodnosti še izplačale. V GEN-I smo negotovosti naredili konec.

Naša nova rešitev za samooskrbo lastnikom sončnih elektrarn po novi obračunski shemi omogoča odkup viškov proizvedene elektrike v obliki dobropisa, ki jim zniža višino računa za električno energijo. Povprečna stranka lahko na tak način prihrani do 1.000 € letno glede na leto 2023.

Znižajte račune z viški elektrike

Spremenite viške proizvedene električne energije v dobropis in postanite soustvarjalci svoje energetske prihodnosti! Za pripravo dokumentacije nam pošljite elektronsko sporočilo:

Natančnejši in pravičnejši obračun

Icon

15-minutni obračunski interval

Icon

Odkup viškov proizvedene energije

Icon

Nižji mesečni računi z dobropisom

Icon

Do 1.000 € letnega prihranka

Pogosta vprašanja

Model temelji na 15-minutnih obračunskih intervalih, kar omogoča natančnejši in pravičnejši obračun električne energije na mesečni ravni. Ta pristop prinaša več kot le finančne prednosti, saj hkrati krepi posameznikov prispevek k trajnostnemu razvoju in nudi priložnost za aktivno upravljanje odjema energije. Z našo podporo lahko sedaj odjemalci postanejo soustvarjalci svoje energetske prihodnosti.

Po podpisu pogodbe za samooskrbo po novi zakonodaji ste avtomatsko deležni novega poslovnega modela.

Model je primeren za odjemalce, ki se bodo v sistem samooskrbe registrirali po novi Uredbi o samooskrbi (Ul. RS, Št. 43/22), ki med drugim določa mesečno obračunavanje količin električne energije. Primeren je za tiste, ki so ali bodo postopek za pridobitev soglasja za priključitev v celoti pričele po 1. 1. 2024.

Tistim, ki imajo sončno elektrarno in soglasje za priključitev po novi shemi (po 1. januarju 2024), GEN-I avtomatično vsak mesec odkupuje viške oddane električne energije v omrežje. Če je oddanih viškov električne energije v omrežje več, kot je prevzete električne energije iz omrežja, se odjemalcu račun za električno energijo zniža za razliko med prevzeto in oddano električno energijo po cenah iz cenika. Ta določa tako ceno za prevzem kot tudi odkup presežka proizvedene električne energije.

Cenika za samooskrbo gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev, najdete na spodnjih povezavah:

Omrežnina, prispevki in druge dajatve se bodo na mesečni osnovi obračunavali skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi in na podlagi obračunskih podatkov, ki jih bo dobavitelj prejel s strani distribucijskega operaterja. Tarifne postavke omrežnine so dostopne na spletni strani Agencije za energijo.

Podnevi in v bolj sončnih mesecih, ko proizvodnja električne energije iz samooskrbe presega porabo in se ustvarjajo viški, postane električna energija na trgu izjemno dostopna in ugodna, saj ponudba presega povpraševanje. Nasprotno v manj sončnih mesecih in v večernih urah, ko je povpraševanje po električni energiji najvišje, proizvodnja pa je nizka, se cena električne energije na trgu dvigne in ta postane občutno dražja od električne energije iz obdobja, ko proizvodnja presega povpraševanje na trgu. Tako prihaja do razlike med odkupno in prodajno ceno električne energije.

Dohodek od prodaje oddane energije za gospodinjske odjemalce ni obdavčen, ni vštet v izračun dohodnine in je oproščen dohodnine. 

Mali poslovni odjemalci, ki uporabljajo mikro sončno elektrarno za potrebe podjetniških dejavnosti pa morajo prihodke od prodaje oddane energije vključiti v svoje prihodke od opravljanja dejavnosti. 

Odgovore na ostala vprašanja, povezana s samooskrbo z sončno energijo, najdete v Podpori.

Scroll