Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

DOM / ELEKTRIČNA ENERGIJA / CENIKI IN AKCIJE / UJEMITE MESECE CENEJŠE ELEKTRIKE DO ZAČETKA SAMOOSKRBE

Ujemite mesece cenejše elektrike do začetka samooskrbe

Akcijski cenik strankam GEN-I Sonca zagotavlja 99,99 % nižje cene elektrike do priklopa sončne elektrarne vse do 31. 12. 2024.

Akcijski cenik velja za nove in obstoječe kupce - gospodinjske odjemalce, ki bodo v času trajanja akcije, od vključno 12. 6. 2024 do 30. 9. 2024, z družbo GEN-I Sonce, d.o.o. sklenili Pogodbo o izgradnji naprave za samooskrbo in nam jo dostavili skupaj s soglasjem za priključitev brez zadržka, izdanim s strani distribucijskega operaterja.

Redne cene tarif (€/kWh)* brez DDV z 22% DDV
Višja tarifa (VT) 0,00001 0,00001
Manjša tarifa (MT) 0,00001 0,00001
Enotna tarifa (ET) 0,00001 0,00001
Mesečno nadomestilo in dodatek za izbiro vira energije (€/merilno mesto/mesec) brez DDV z 22% DDV
Mesečno nadomestilo* 1,99 2,43
Znižano mesečno nadomestilo ob koriščenju EKO popusta* 0,99 1,21
100 % jedrska energija 0,00 0,00

* Mesečno nadomestilo je namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja GEN-I.

Veljavnost akcijskega cenika

Zgoraj navedeni cenik in akcijske cene veljajo od vključno 1. 7. 2024 do vključno 31. 12. 2024 in se novim in obstoječim kupcem pričnejo upoštevati in obračunavati skladno z določili Vsebine in pogojev akcije.

Prihranite z izbiro računa v elektronski obliki

Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun v portal Moj GEN-I ali kot e-račun v spletno banko), vam bomo vsak mesec priznali EKO popust v višini 1,00 € brez DDV (1,22 € z 22% DDV) in vam tako za polovico znižali strošek mesečnega nadomestila.

Pojasnilo tarif

Cene tarif na vseh cenikih, objavljenih na tej strani, ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Čas trajanja posamezne tarifne postavke VT, MT in ET je opredeljen v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja Agencija za energijo.

Obvestilo o oprostitvi plačila prispevka OVE in SPTE

Skladno z določili Uredbe o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 116/2023, z dne 17. 11. 2023: v nadaljevanju Uredba OVE in SPTE) so gospodinjski odjemalci začasno, v obdobju od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2024, oproščeni plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE in SPTE). 

Scroll